English below

Sværhedsgrader

Sværhedsgrader

dansk

Alle mine opskrifter er inddelt efter niveau fra 1-5 hvor 1 er til dig som først lige har lært at strikke, måske er det første gang du skal strikke efter en opskrift Sværhedsgrad 5 er til dig der har længere tids strikke erfaring eller dig som tør springe ud i en svær opskrift. 

Herunder kan du finde en større specifikation af hvert niveaus

Sværhedsgrad 1

Er en opskrift hvor der ikke er nogle underlige forkortelser, alt er detaljeret beskrevet og der vil ofte være links til videoer som kan guide dig igennem de forskellige teknikker. Dette niveau er ideelt til dig som skal stikke efter en opskrift for første gang.

Sværhedsgrad 2

Er til dig som kan forstå forkortelser (disse vil dog også altid stå i opskriften) Opskriften er stadig i den lette ende med en simpel konstruktion. Du vil her også kunne opleve farveskift i simple udformninger.

Sværhedsgrad 3

Her bliver du introduceret for lidt svære teknikker så som vendestrik (forkortede pinde) eller mindre komplicerede mønstre. Du kan også her finde mønstre som har en mere kompliceret strikke form, end blot lige op eller ned.

Sværhedsgrad 4

Disse opskrifter vil du kunne strikke når du er lidt mere øvet. Her kan du eksempelvis blive udsat for at skulle strikke vende pinde samtidig med at bibeholde et mønster, mere komplicerede mønstrer eller strik med flere farver på samme tid. 

Sværhedsgrad 5

Dette er den sværeste opskrift, her vil du være ude for at du selv skal begynde at tænke, her skal du være trænet i at se på diagrammer for at få opskriften til at gå op.

Har du problemer med en af mine opskrifter er du velkommen til at kontakte mig under fanen CONTACTOfte kan du også få hjælp til opskrifter den butik hvor du har købt garnet.

Difficulties

Difficulties

ENGLISH

All my patterns are divided by level from 1-5 where 1 is for those who only have learned basic knitting and maby this will be your first time knitting after a pattern. Level 5 is fore those who have longer knitting experience or if you just like a challange. 

Below you can find a larger specification of each level.

Level 1

Is a pattern where there are no abbreviations, everything is described in detail and there will often be links to videos that can guide you through the various techniques. This level is ideal for those who are looking for a pattern to knit after for the first time.

Level 2

Are for you who can understand abbreviations (they will always be descripted  in the pattern as well) The pattern is still easy end with a simple construction. Here you will also be able to experience color changes in simple designs.

Level 3

Here you will be introduced to some difficult techniques such as short rows or less complicated patterns. You can also find patterns here that have a more complicated knitting shape than just straight up or down.

Level 4

You will be able to knit these patterns when you are a little more practiced. Here you can be exposed to knitting short rows while maintaining a pattern, more complicated patterns or knitting with multiple colors at the same time.

Level 5

This is the toughest level,here you need to be trained in looking at charts to get the pattern just right.

If you have any problems wth on of my patterns, pleas contact me under CONTACT. Often you can also get help with patterns in the store where you bought the yarn

da_DKDK
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner